maj 09

Nyt fra FDF Vejrumbro

Har du børn og vil du gerne blomstre sammen med dem, så kig her: FDF familie invitation

Det er stadig ikke afklaring omkring FDF hytten, men der arbejdes nu på tværs af foreninger om en løsning. Her kan nævnes ideer som opbevaring af bar m.m. til sportsfest, (hvor den som bekendt også har gjort stor nytte i mange år.)  Ekstra borde/stole  og flagalle, ligesom den også ville kunne lejes ud som lejrplads. Foreløbig her vi lovet at den bliver stående til efter Sportsfest/OpenAir og står lige netop du med ideer andre ideer, så skriv gerne på pmc@fdf.dk

 

mar 02

Pap og papircontainerne kan fortsat fyldes….

Da vi stadig har udgifter på FDF hytten og dens fremtid ikke er afklaret, har vi ikke opsagt vores kontrakt med REVAS. Containerne tømmes normalt om torsdagen i ulige uger, men det gælder stadig at man skal skære papkasser op og presse så meget som muligt og at man rydder op efter sig. Glas og andet affald skal direkte på REVAS.

dec 29

Untitled

Hermed de bedste ønsker om et godt nytår og tak til alle der gennem tiden har støttet FDF Vejrumbro.

Bestyrelsen i FDF Vejrumbro har nu underskrevet og indsendt indstillingspapirer til FDF Landsforbundet. Det betyder at FDF arbejdet ligger stille i op til to år, men i denne periode kan alle der ønsker det prøve at starte FDF arbejde op. Der er for øjeblikket tanker og ideer til Familiearbejde i Vejrumbro, hvor familier med børn under skolealderen kan mødes. Her vil der også være et samarbejde med kirken omkring børnegudstjenester.

Familiearbejdet vil komme til at køre selvstændigt fra det FDF vi har haft igennem snart 50 år i Vejrumbro og indbefatter ikke selve FDF hytten. Den kan dog benyttes ved henvendelse til Kredslederen, så længe den er på stedet. Der har været forespørgsel hos VBK s bestyrelse om at overdrage FDF hytten til klubben, men det er der ikke flertal for, så med mindre der findes anden anvendelse, bliver den fjernet i samarbejde med Viborg kommune, som ejer grunden den står på.

Pap og papirordningen ved FDF hytten forsætter indtil videre, sammen med Spillopmagerarbejdet, da der stadig vil være udgifter som skal dækkes, ligesom der kan komme udgifter i forbindelse med en nedbrydning af hytten.

Solveig og Bettina har meddelt at de træder ud af bestyrelsen, så henvendelse fremover ang. FDF kan ske til kredslederen eller til Karina, hvis familieFDF skulle have jeres interesse.

Derudover kan man henvende sig til  Forbundssekretær Troels-Henrik Balslev Krag – Mob: 417 311 82

Mvh Kredslederen

 

 

aug 21

FDF fortsætter….

…arbejdet med at lukke kredsen i sin nuværende form. Det har godt nok stået i avisen at vi var lukket, men der er en procedure der skal følges i samarbejde med Troels-Henrik som er Landsdelsekretær. I aftes besluttede bastyrelsen at udsætte datoen for endelig lukning. Det var i første omgang sat til den 1/9, men dels har vi FDF hytten, som vi arbejder på at få afhændet til opmagasineringsbrug. Ligesom den indtil nu har været uundværlig til sportsfest med hensyn til strøm og toiletfaciliteter. Det får vi afkLaret i løbet af de næste par måneder.

Karina, som har været leder et års tid, og Johnni arbejder samtidig med ideen om noget familie FDF i samarbejde med kirken og friskolen. Efter anbeling fra Troels-Henrik er det så planen at der oprettes en familiekreds, hvor man deltager med sin familie i arrangementer en gang imellem, så det bliver ikke med ugentlige møder.

jun 17

Sæsonafslutning

I sidste uge var der vandkamp til den store guldmedalje og den efterhånden nedslidte vandrutsjebane blev fundet frem som afslutning.

Mødet i denne uge er aflyst grundet skolemøder mm. og der er sms-invitation på vej rundt til sæsonafslutning i næste uge.
20140611_173907

maj 18

Pilte ud af byen

Piltene blev glemt i første omgang, men Anders kontakter jer for at høre om nogen vil med en tur til Ørum mandag aften, så I også prøver at komme ud af byen.

maj 09

FDF ud af byen

I denne og sidste uge har vi haft besøg af TumPusserne fra Netværket og der blev spillet på naturen og lavet musik til den store guldmedalje. En koncert for forældrene sluttede succeen af med Dampen oppe, Voksne med ører, Sørøverkongen for fulde sejl. Ja, Tumlingebanden slog sig rigtig løs:)

I de næste par uger tager Væbnerne til møde i Ørum og Tumlinge skal holde møde sammen med FDF Mammen, hvor temaet bliver Sille og Sigurd i Uganda. Der bliver et møde i FDF hytten på onsdag, mens vi skal besøge Mammen i FDF huset tirsdagen efter. (Piltene må selv bestemme om de tager med til væbnernmøde i Ørum eller tumpus møde her og i Mammen.)

 

Jan fra Egeris har inviteret os med på deres sommerlejr. Se Sommerlejrindbydelse 2014. Egeris tager gerne vore børn med uden ledere, da vi efterhånden kender hinanden ret godt. Anders har dog sagt at kan tage med som leder fra mandag og I forældre er også velkommen til at tage med.